Government of Nepal

Ministry of Education

National Center for Educational Development(NCED)

"आज हुने काम आजै गरौं । सेवाग्राहीको सहजतालाई मनमा राखौं ।"

Notices

S.N. Title Date Download
1 Invitation of sealed bids for procurement of virtual learning Multicasting system with equipments 2017-03-28
2 Invitation of sealed bids for procurement of virtual learing eqipments 2017-03-26
3 प्रगति सम्बन्धमा For All ETCs & LRCs 2017-03-10
4 SSDP तर्फको अख्तियारी रोक्का  फुकुवा सम्बन्धमा 2017-02-03
5 एस.एस.डि.पि. दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 2017-02-01
6 TPD Framewordk-2072 2017-02-01
7 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयपत्र 2017-01-13
8 For 29 ETCs and 46 DEOs 2017-01-11
9 Updated Class Routine for Virtual Education 2017-01-24
10 Notice of TPD to 29 ETCs and 46 LRCs 2017-01-02
11 Invitation For Sealed Quotation of Indoor Batminton Cover Hall 2016-12-29
12 Invitation For Sealed Quotation of ETC Kavre 2016-12-29
13 Invitation for Bids 2016-11-09
14 Notice for Web publishing 2016-07-06
15 सिलवन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना 2016-06-29
16 tender notice open school and competency printing 2072-73 2016-06-17
17 तालिम सामग्री छपाइ सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ–पत्र आह्वान को सुचना 2016-06-09
18 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2016-05-20
19 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिएका कामहरु दफा ५(३) को (४) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिमका सूचनाहरु 2016-05-19
20 बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना 2016-05-14
21 INVITATION FOR SEALED QUOTATION 2016-05-11
22 INVITATION OF SEALED BIDS FOR VIRTUAL LEARNING MULTICASTING SYSTEM WITH EQUIPMENTS 2016-03-30
23 INVITATION OF SEALED BIDS FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF VIRTUAL LEARNING STUDIO EQUIPMENTS 2016-04-10
24 Invitation of Bids for the Tele Education Center Building Construction Work 2016-03-24
25 INVITATION OF SEALED BIDS FOR PROCUREMENT OF VIRTUAL LEARNING EQUIPMENTS 2016-03-13
26 शिक्षा मन्त्रालयको सार्बजनिक अपिल 2016-02-15
27 SSRP को दोस्रो चौमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा 2016-02-24
28 शिक्षा मन्त्रालयको सार्वजनिक अपिल 2016-02-18
29 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2016-02-16
30 INVITATION FOR BID/SEALED QUOTATION 2016-02-04
31 Invitation for Bid 2016-01-26
32 INVITATION FOR BIDS 2016-01-14
33 ICT Lab for ETC's Sunsari, Kavre, Tanahun, Surkhet, Dipayal 2072-09-17
34 Notice for Journal 2072/73 2015-12-09
35 Date extended for Roaster Registration 2015-12-02
36 Format for roaster registration 2015-11-15
37 Roaster name registration 2015-11-15
38 Notice for Supply of Office Materials 2015-10-05
39 Notice for Supply of Office Materials 2015-10-05
40 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2015-07-16