Government of Nepal

Ministry of Education

National Center for Educational Development(NCED)

"आज हुने काम आजै गरौं । सेवाग्राहीको सहजतालाई मनमा राखौं ।"

Notices

S.N. Title Date Download
1 Invitation of sealed bids for procurement of virtual learning Multicasting system with equipments 2017-03-28
2 Invitation of sealed bids for procurement of virtual learing eqipments 2017-03-26
3 TPD Framewordk-2072 2017-02-01
4 For 29 ETCs and 46 DEOs 2017-01-11
5 Updated Class Routine for Virtual Education 2017-01-24
6 Notice of TPD to 29 ETCs and 46 LRCs 2017-01-02
7 Invitation For Sealed Quotation of Indoor Batminton Cover Hall 2016-12-29
8 Invitation For Sealed Quotation of ETC Kavre 2016-12-29
9 Invitation for Bids 2016-11-09
10 Notice for Web publishing 2016-07-06
11 tender notice open school and competency printing 2072-73 2016-06-17
12 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2016-05-20
13 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिएका कामहरु दफा ५(३) को (४) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिमका सूचनाहरु 2016-05-19
14 बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना 2016-05-14
15 INVITATION FOR SEALED QUOTATION 2016-05-11
16 INVITATION OF SEALED BIDS FOR VIRTUAL LEARNING MULTICASTING SYSTEM WITH EQUIPMENTS 2016-03-30
17 INVITATION OF SEALED BIDS FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF VIRTUAL LEARNING STUDIO EQUIPMENTS 2016-04-10
18 Invitation of Bids for the Tele Education Center Building Construction Work 2016-03-24
19 INVITATION OF SEALED BIDS FOR PROCUREMENT OF VIRTUAL LEARNING EQUIPMENTS 2016-03-13
20 शिक्षा मन्त्रालयको सार्बजनिक अपिल 2016-02-15
21 शिक्षा मन्त्रालयको सार्वजनिक अपिल 2016-02-18
22 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2016-02-16
23 INVITATION FOR BID/SEALED QUOTATION 2016-02-04
24 Invitation for Bid 2016-01-26
25 INVITATION FOR BIDS 2016-01-14
26 ICT Lab for ETC's Sunsari, Kavre, Tanahun, Surkhet, Dipayal 2072-09-17
27 Notice for Journal 2072/73 2015-12-09
28 Date extended for Roaster Registration 2015-12-02
29 Format for roaster registration 2015-11-15
30 Roaster name registration 2015-11-15
31 Notice for Supply of Office Materials 2015-10-05
32 Notice for Supply of Office Materials 2015-10-05