"अाज हुने काम अाजै गराैं । सेवाग्राहीकाे सहजतालार्इ मनमा राखाैं ।"
News & Events
S.N Title Date Download
1 प्रिटेस्ट प्रश्नावली 02-Mar-2018
2 SSDP तर्फको अख्तियारी रोक्का फुकुवा सम्बन्धमा 05-Mar-2017
3 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिएका कामहरु दफा ५(३) को (४) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिमका सूचनाहरु 05-Mar-2017
View All ...
Publications
S.N Title Date Download
1 शिक्षक सेवा आयोग तयारी अध्ययन सामग्री-2075 01-Jul-2018
2 Teacher Education Journal 2071 02-Aug-2017
3 Teacher Education Book 2072 02-Aug-2017
4 प्रअ नेतृत्व क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रम 02-Mar-2017
5 वाल शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम 02-Mar-2017
6 NCED Anugaman Pratibedan 2072
7 NCED Status Report 2071/072
8 Revised TPD framework
9 Teacher Compitency Framework
10 Pesha Byabasaya ra prabidhi hand book 2072
View All ...
Top