"अाज हुने काम अाजै गराैं । सेवाग्राहीकाे सहजतालार्इ मनमा राखाैं ।"
Publications
S.N Title Date Download
1 Teacher Education Journal 2071 02-Aug-2017
2 Teacher Education Book 2072 02-Aug-2017
3 प्रअ नेतृत्व क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रम 02-Mar-2017
4 वाल शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम 02-Mar-2017
5 NCED Anugaman Pratibedan 2072
6 NCED Status Report 2071/072
7 Revised TPD framework
8 Teacher Compitency Framework
9 Pesha Byabasaya ra prabidhi hand book 2072
10 DE Nirdeshika 072
View All ...
News & Events
S.N Title Date Download
1 प्रिटेस्ट प्रश्नावली 02-Mar-2018
2 SSDP तर्फको अख्तियारी रोक्का फुकुवा सम्बन्धमा 05-Mar-2017
3 परीक्षा सन्चालन सम्बन्धी खर्च गर्ने अाधार For 29 ETCs and 46 DEOs 05-Mar-2017
4 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिएका कामहरु दफा ५(३) को (४) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिमका सूचनाहरु 05-Mar-2017
5 Roaster name registration 05-Mar-2017
6 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 23-Jan-2017
View All ...
Notices
S.N Title Date Download
1 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयपत्र 2017-01-13
2 For 29 ETCs and 46 DEOs 2017-01-11
3 Class Routine for Virtual Education 2017-01-04
4 Notice of TPD to 29 ETCs and 46 LRCs 2017-01-02
5 Notice for Web publishing 2016-07-06
6 सिलवन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना 2016-06-29
7 tender notice open school and competency printing 2072-73 2016-06-17
8 तालिम सामग्री छपाइ सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ–पत्र आह्वान को सुचना 2016-06-09
9 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2016-05-20
10 बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना 2016-05-14
View All ...
Top