"अाज हुने काम अाजै गराैं । सेवाग्राहीकाे सहजतालार्इ मनमा राखाैं ।"
News & Events
S.N Title Download
1 प्रिटेस्ट प्रश्नावली
2 SSDP तर्फको अख्तियारी रोक्का फुकुवा सम्बन्धमा
3 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिएका कामहरु दफा ५(३) को (४) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिमका सूचनाहरु
Top