"अाज हुने काम अाजै गराैं । सेवाग्राहीकाे सहजतालार्इ मनमा राखाैं ।"
News & Events
S.N Title Download
1 प्रिटेस्ट प्रश्नावली
2 SSDP तर्फको अख्तियारी रोक्का फुकुवा सम्बन्धमा
3 परीक्षा सन्चालन सम्बन्धी खर्च गर्ने अाधार For 29 ETCs and 46 DEOs
4 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिएका कामहरु दफा ५(३) को (४) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिमका सूचनाहरु
5 Roaster name registration
6 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
Top